Tema festivala Oslo World 2019 je bila utopija. V povezavi s temo je festival povabil strokovnjake z vsega sveta z namenom, da ustvarijo Utopični manifest – razglas za promocijo idej in strategij za boj proti diskriminaciji, rasizmu, korupciji in neenakosti v kulturnem sektorju.

V letu 2020 smo vsi skupaj začutili nujnost, da se ponovno zberemo, saj posamezni akterji ne morejo doseči ambicioznega cilja – reformo kulturnega sektorja. Pobudnik se je zato odločil, da organizira spletno delavnico, na kateri so gostili zaveznike (organizatorje festivalov in kulturne organizacije) z vsega sveta. Delavnici, ki je potekala 28. oktobra 2020, se je pridružil tudi Zavod Druga godba, ki je v (digitalni) slovenski sobi gostila strokovnjake s prireditvenega sektorja, s katerimi smo naslovili teme, predstavljene v manifestu. 

Prva različica manifesta s cilji, ki bi jih moral imeti sektor, je bila objavljena spomladi 2020. Ta je vsebovala številne konkretne akcijske predloge, ki nam bodo pomagali doseči te cilje manifesta. Dotakne se tem, kot so pošteni prijavni postopki, enako plačilo za delo in strategije proti rasizmu na področju umetnosti. Potreba po nadaljevanju, reviziji, dodajanju in ohranjanju razprave o tem, kako doseči pravičnejši kulturni sektor, je še vedno tu. Z namenom, da bi si predstavniki glasbene industrije izmenjali izkušnje iz preteklega leta in posodobili vsebino manifesta, so se med letošnjim festivalom Oslo World srečali ponovno, tokrat digitalno.