SOGODBE

koncertni cikel

LJUBLJANA

9. avgust

Arooj Aftab

Cankarjev dom, Gallusova dvorana

20:00

12. oktober

Circuit des Yeux

Cankarjev dom, Linhartova dvorana

20:00

29. november

Liv Andrea Hauge Trio

Cankarjev dom, Klub CD

20:00

 

 

Zavod Druga godba si pridružuje pravico do spremembe programa.