Vodnikova domačija, Ljubljana

15. oktober 2019

Pavel Lipovšek: Popularna glasba in prostor

Pavel Lipovšek: Popularna glasba in prostor: Preporod evropske glasbene tradicije skozi trap šlagerje (in kaj še?)

O evropski popularni glasbi, trapu in glokalizaciji. Kako sta torej povezana določen prostor in (popularna) glasba?