Vodnikova domačija, Ljubljana

12. februar 2020

Nina Dragicevic: V iskanju zgodovine zvočnih umetnic na področju nekdanje Jugoslavije

Medtem ko v širšem prostoru, predvsem v Evropi in Severni Ameriki, poteka odkrivanje in oznanjanje skladateljic ter drugih zvočnih umetnic, ki jih je glavni tok zaradi spolne razlike izpustil iz svojih zgodovin, in medtem ko nastajajo indeksi, ki kažejo predvsem na kvantitativne vidike njihove prisotnosti, na področju nekdanje Jugoslavije nič od tega še ni bilo sistematično narejeno. Bistveni predlog predavanja bo to, da je navidezno zaostajanje za t. i. zahodno sfero pravzaprav dobro, kajti omogoča nam, da se najprej vprašamo po temeljnih konceptih označevanja na področju zvočnih umetnosti, še preden bi se hlastno pognali v njihovo naštevanje. V predavanju bomo s feministične perspektive razmišljali, kdo ali kaj je skladatelj ali glasbenik in kako se spolna razlika deklarira ter obnavlja prav skozi kanonsko ohranjanje zgodovinskega pomena. Ta se utegne pokazati kot pomemben kontinuiran konstrukt, ki za avtorice pomeni končno mejo dopuščenega. Z drugimi besedami: izključitev glasbenic iz področja glasbe je neposredno povezana z občim razumevanjem glasbe kot področja družbenega delovanja in označevalci, ki to področje formirajo.