0,5% dohodnine za druge godbe

Ekipa Druge godbe se s polno paro pripravlja na sončne drugodbene majske dneve in si hkrati želi, da bi njeno delovanje podprlo še več prijateljic in prijateljev, ki se še niso odločili komu bi namenili 0,5 % dohodnine. Že vnaprej se vaselimo vaše podpore. Naj druge godbe postanejo skupne zgodbe.

 

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

– preko sistema e-Davki

Davčna številka zavoda Druga godba: 56784724

 

– izpolnete obrazec in ga oddate osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu

 

 


NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerim razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.