Vodnikova domačija, Ljubljana

14. november 2019

Andrej Pervanje: Trakovi časa

Andrej Pervanje je v sezoni 2018/2019 v jutranjem programu Radia Študent pripravljal glasbeno rubriko Trakovi časa, v kateri se je ukvarjal z zgodovino popularne glasbe izven velikih centrov Zahoda. Zanimali so ga predvsem sistemi založništva, lokalnih promotorjev, medijska in posebno radijska obravnava teh glasb ter prakse tistih, ki so fonografsko dokumentirali specifična lokalna glasbena izročila. Tokrat bo Andrej pripravil povzetek raziskovanja, ki se ga je lotil v kontekstu priprave omenjenih radijskih prispevkov, poskusil bo s sklepi zaokrožiti to svoje delo in ponudil bo razmislek o različnih interpretacijah pojma popularna glasba, kot se te kažejo v različnih okoljih sveta.