Program

Izbrani kandidati v letu 2021

V projektni skupini s Teisom Semeyem – glasbenik (Nizozemska) in Périscopom – mentor (Francija).

V projektni skupini z Amalio Obrebowsko – glasbenica (Poljska) in Oslo Jazz festival – mentor (Norveška).

V projektni skupini s Simonom Raabom – glasbenik (Avstrija) in Bimhuisom – mentor (Nizozemska).

V projektni skupini z Liv Andrea Hauge – glasbenica (Norveška) in Drugo godbo – mentor (Slovenija).

V projektni skupini z Luko Zabricem – glasbenik (Slovenija) in INTL Jazz Platform – mentor (Poljska).

V projektni skupni s Thibaultom Gomezom – glasbenik (Francija) in Austrian Music Export – mentor (Avstrija).