Program

Izbrani kandidati v letu 2021

V projektni skupini z Robertom Van der Padtom – agent (Nizozemska) in Drugo godbo – mentor (Slovenija).

V projektni skupini z Malwino Witkowsko – agentka (Norveška) in Bimhuisom – mentor (Nizozemska).

 

V projektni skupini s Katarzyno Werner – agentka (Poljska) in Austrian Music Export – mentor (Avstrija).

V projektni skupjni z Judyth Babin – agentka (Francija) in Oslo Jazz festivalom – mentor (Norveška).

V projektni skupini z Brigito Gračner – agentka (Slovenija) in Périscopom – mentor (Francija).

V projektni skupini s Tomom Tanzerjem – agent (Austira) in  – Fundacija Wytwornia (INTL) mentor (Poljska).