DRUGA GODBA V KINODVORU

LJUBLJANA

23. junij

Hir vi muv hir vi gruv

Kinodvorišče - Kinodvor

21:30

30. junij

Kralji rumbe

Kinodvorišče - Kinodvor

21:30

10. avgust

S cumbio naokrog

Kinodvorišče - Kinodvor

21:00

30. avgust

 

 

Zavod Druga godba si pridružuje pravico do spremembe programa.